خونه

« دوست با عقل قضاوت میکنه ، رفیق با دل »

 

 

خدایا شکر .......

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

 

باد و خورشید ...

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

 

چه تلخ است ... !!!

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

واقعاً خدا عادل است ؟؟؟؟؟؟

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

 

اگه الان پدر و مادرم بودن ......

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

 

 

 

 

 

گاهی وقتا .... !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب |  

 

 

 

 

بازی روزگار را نمی فهمم.....!!!!!

 

 

ادامه مطلب |  

صفحه قبل 1 صفحه بعد